www.biovidtv.cz
BIOVID TV - TELEVIZE NOVÉHO VĚKU
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreekesperanto
Přednáška Společenství Josefa Zezulky s jeho vzdělávacím systémem Duchovní univerzitou Bytí – Praha, 29. 11. 2021

Přednáška Společenství Josefa Zezulky s jeho vzdělávacím systémem Duchovní univerzitou Bytí – Praha, 29. 11. 2021

Přihlášení k odběru videí a vysílání BIOVID TV na YouTube:


Zvukový záznam (MP3)

Obsah:

14:40 - Úvod a poděkování za podporu v nemoci.

17:26 - Jak zkusit někomu vysvětlit důvody k vegetariánství, jak z hlediska zdravotního, tak duchovního.

48:30 - Posluchačka děkuje za koncert v Brně.

49:47 - Na přednášce jste řekl, že končí doba egoismu, technická doba a lidé budou jiní než dnes. Znamená to více lepších lidí nevykonávajících tolik zla? Ale jak to chápat s ohledem na duality ve světě? Nebude už platit, že bude zlo i dobro a něco uprostřed?

1:02:53 - Komentář k větě Karla Čapka z roku 1938 z Lidových novin „Nic pravého není bez stálosti, řekne-li vám někdo věřte, říkává tím buďte stálí, a co nejstálejší“.

1:06:43 - Mohla bych Vás poprosit o prodloužení času na zhlédnutí Mezinárodního kongresu zdraví 2021 Praha?

1:11:38 – Rozloučení.


Témata: vegetariánství


Přepis videa:

Krásné odpoledne, vlastně už navečer. Vítám vás u první z našeho běhu přednášek Duchovní university Bytí, která bude náhradou za přednášky naživo, a která bude pokračováním všeho toho úsilí a práce pro pokračování filosofie a poznání Josefa Zezulky, jehož jsem žákem. A tak pro ty z vás, kteří o to máte zájem, tady budou k dispozici vaše dotazy. Tahleta složka (je jich hrozně moc) se týká vlastně toho nedávného období.

 

PŘÁNÍ: Přejete uzdravení, a to hned mnohokrát. Brzké uzdravení. Zvykla jsem si na Vaše večerní působení a ráda poslouchám Vaše přednášky. Teď, když jste musel ze zdravotních důvodů své veřejné působení přerušit, na Vás alespoň myslím a přeji.

ODPOVĚĎ TP: Děkuji za všechnu podporu, kterou vysíláte. Má svůj význam, protože každé přání tohoto druhu je vlastně modlitba. A tak, když přejeme někomu něco dobrého, tak v podstatě zasahujeme nejen jeho, ale vlastně i sebe. Tak, tady zase.

 

PODĚKOVÁNÍ: Dnes na obrazovce titulek s nápisem "ze zdravotních důvodů přerušeno" - a působení přesto bylo velmi krásné a silné. Moc vám ze srdce děkuji za všechna ta propojení a léčení, ochranu - zkrátka působení, jak tomu říkáte. Skoro se až člověk stydí. (TP: Ne, není důvod.) Bylo napsáno "ze zdravotních důvodů", a tak jsme na Vás mysleli a uvědomili si, jak byste nám chyběl, kdyby byly obřady zrušeny. 

ODPOVĚĎ TP: No, ano, tady o mně nejde, ale o samu podstatu duchovního obřadu, který zdaleka přesahuje naše bezprostřední lidské osudy. A jako velmi silná modlitba může působit na účastníky tohoto obřadu, může působit na jejich silovou strukturu, čakrami působit na jejich duchovní světlo vnitřní, a tak dále. Takže, chyběli jste mi také, ale naštěstí to zas nebylo tak dlouho, no. Tak.

 

DOTAZ: Dobrý den, prosím o pomoc. Jak zkusit vysvětlit někomu jinému důvody pro vegetariánství - jak ze zdravotního tak duchovního hlediska? Děkuji.

ODPOVĚĎ TP: No, hlavní důvod pro vegetariánství je naše podstata - tedy kdo jsme a k čemu jsme (vlastně tedy náš druh lidský) do tohoto světa postaveni. V téhle chvíli je tu drtivá převaha těch, kteří se domnívají, že bez masité stravy by nejmíň umřeli, jestli ještě ne něco horšího. A tak budeme muset vlastně přemýšlet o tom, co mluví pro to, že člověk je býložravec, a co by mluvilo pro to, že je masožravec. Bohužel, i v mnoha zdrojích odborných se dozvídáte poněkud účelové informace. Vychází to vlastně z prosté věty: "Co nám chutná, všechno putna". Bohužel se to vlastně přelévá dokonce i do výzkumu. Takže, já budu citovat to, co je v této věci asi nejdůležitější, ale napřed z jiné oblasti. Když se podíváte na každého tvora, který zde na Zemi je, tak vidíte, jak je dokonale přizpůsoben svému životnímu prostředí, potravě, stylu, a tak dále. Aby to nebylo úplně jednoduché, tak i mezi zvířaty naleznete tvory, kteří tak trochu uhýbají z cesty. Vzpomínám na zprávu, kdy výzkumníci, kteří právě zkoumali jeden kmen opiček, najednou zjistili, že tento druh začal spontánně svoji doposud zcela a výhradně býložravou potravu doplňovat tím, co ulovili - tedy masem druhých jedinců. Byl to doslova přelom. Bylo to něco podobného, co se stalo v minulosti člověku. Ale přesto. Takže, naše tělo (speciálně náš trávicí systém) má charakteristiky, které jsou plně býložravecké. Znamená to tedy, že vaše zuby nemají tesáky - proto, abyste mohli dobře zlomit vaz své oběti. Sanice má stranový pohyb (laterální), což je typické nikoliv pro dravce. Složení vašich slin, Tialin, a tak dále (včetně složení žaludečních šťav, které jsou slabé), jsou typicky býložravecké. Tady je třeba říci, že člověk je býložravec na posledním stupni vývoje. On je to vlastně fruktivor, tedy plodožravec. To je jeho základní - nebo měla by být jeho základní potrava. No, takže máme tady kyselinu solnou v žaludku. Ta není příliš silná, a rozhodně ne tak silná, aby dokázala trávit masitou potravu nebo kosti, jako u dravce. Má to své další důsledky, protože trávicí trakt býložravců bývá složitější, přeměna je složitější, než když je to přeměna z buňky na buňku. A tak trávicí trakt dravce je tak třikrát (nevím, nerad bych, abyste mě chytali za slovo), je třikrát kratší. Trávení probíhá velmi rychle, agresivně. A jaksi to, co býložravci může trvat určitou dobu (protože než projde tím dlouhým traktem ta potrava a než se přemění), u masožravce bývá mnohem kratší. Takže, délka střeva je další významný prvek stavby našeho těla jako býložravce. Jsou tu další podstatné věci. Výstelka střev je rovněž rozdílná u býložravců, a dravců. U masožravců bývají klky cylindrické, u býložravců lístkovité, a člověk má lístkovité s jistou modifikací - to je další znak jeho býložraveckého zatřídění. To, že kyselina solná je slabá, způsobuje nepěkný efekt. Když trávíte maso, dochází k okyselení organismu a k také významnému bujení nežádoucích patogenů. Potrava tedy ve střevě zahnívá. To má celou řadu nežádoucích účinků. Ať už je to působení na samotné střevo (na jeho povrch) agresivními složkami, anebo také jaksi distribucí patogenů z těchto jaksi nepříznivých mikroorganismů do těla, které do určité míry to tělo nutí, aby se s tím vypořádávalo - tedy je zatížené. To je pro člověka mínus. Je to také jeden z důvodů, proč masožravci jsou v průměru o několik let méně na našem světě, než býložravci. Ale také hlavně z důvodu metabolitů, s kterými se tělo neumí zcela vyrovnat. Tedy, zvláště generační vegetariáni jsou výrazně (výrazně!) méně nemocní v oblasti civilizačních chorob. A tady bych zmínil zejména rakovinu, protože nárůst onkologického onemocnění souvisí s konzumací stravy významně. Jsou to několikasetnásobky oproti tedy té masožravé populaci v mínus smyslu. Čili, je tu o několik set procent nižší výskyt nádorové nemoci. Ale nejenom její. Je tam také významnější výskyt tedy cévních problémů, oběhových systémů a také mnohem nižší výskyt kloubních problémů. V některých případech by se dalo také zmínit i jaksi působení agresivních bílkovin (prionů) na vaše mozky. A do určité míry lze soudit, anebo se domnívat, že tedy nárůst těch mozkových chřadnutí může mít s tímto také souvislost. Tedy, suma sumárum - nic na vašem těle není masožravecké v jeho ustrojení. Je to typické tělo býložravce. Pokud dělá nějaký tvor to, co nemá, kdybyste například chtěli vnutit koni maso (nebo krávě), tak nebudete úspěšní. Kdybyste to maso rozemleli do prášku a tomu tvoru ho podávali (jako třeba v případě ovcí nebo jinak), vznikne v některých případech nemoc Beri-beri - to jsou ty priony. Ten tvor by prostě onemocněl, on na to není postaven. Lidský rod si zvykal na maso několik posledních staletí, ne-li tisíciletí. I když rozdíly v konzumaci masa byly zásadní. Ne náhodou ve středověku se říkalo dně (to je to, co tak hrozně bolí například na vašich palcích u nohy), se říkalo dně "nemoc králů". Proč? Šlechtické rody neměli vysoko do talíře, a tak jejich jídelníček byl výrazně, výrazně masojedný oproti poddaným, kteří měli často jaksi ta jednoduchá jídla, jako jsou jáhly, brambory, a tak dále (pokud už tady byly předtím), a tak dále, kroupy, čočka, hrách - velké zdroje bílkovin rostlinných. Čili, toto je tedy ten pohled na tělo. Pokud tedy by to byla pravda, pak musíme nacházet také důkazy té pravdy, že býložravá strava je daleko výhodnější pro tělo, než ta masožravá. Například v oblasti sportu, vrcholového sportu, se už dávno zjistilo, že pro vrcholové výkony není výhodné si dávat před výkonem steak, který spotřebuje 80% energie pro samotné trávení - kdoví jestli. A tak mnozí vrcholoví sportovci (včetně pilotů Formule 1) před výkonem nepožívají maso. Byly dělány studie o výživnosti bílkovin rostlinných a živočišných. A zjistilo se, že ty živočišné vedly ty zkoumané osoby k prudkému nárůstu síly, ale velmi krátké výdrži. Kdežto naopak - ti, kteří přijímali ty bílkoviny rostlinné, měli daleko, daleko delší výdrž a výkon. Možná, že to souvisí i s hormony - stresovými hormony. Kdoví, je to docela podezřelé. No, tak to je třeba výkon zdravotní. Před dvěma lety (zhruba, zhruba) jste uslyšeli pilotní zprávu WHO, která na podkladě velmi rozsáhlého a velmi důkladného výzkumu zjistila, že červená masa (zvláště upravená) jsou stejně kancerogenní jako azbest. Totéž ovšem platí o všech uzeninách, které z důvodu tedy látek do nich přidaných (což jsou tedy dehty - v těch dřívějších dobách tedy z komína, dnes jsou to sprchovací směsi neznámých složení, protože výrobci si jejich složení tají) jsou tedy tyto potraviny, které nám tak krásně voní a chutnají, vlastně nesmírně nebezpečné. Když je ještě ugrilujeme, to znamená podrobíme tepelné úpravě, kdy se v nich opět vytvoří další skupiny látek, je to opravdu veliká hrůza. Když k tomu přidáme ještě alkohol, tak je to splněno na 150% pro to, aby významně stoupala incidence rakoviny v populaci. No, tak to jsou ty věci hmotné. Patří k nim také délka života. Tuším, že ve Švédsku existuje hřbitov, kde jsou pohřbíváni pouze vegetariáni. To je tedy segregace, ale prosím. A tam se vyplatí jít s kalkulačkou. Uvidíte, jak dlouhé ty životy těch vegetariánů byly. Už jsem to na přednáškách říkal několikrát - při letu z Londýna, kde jsem byl na nějaké akci v britském parlamentu, jsem náhodou otevřel časopis, který byl v letadle. Bylo to zaměřeno (asi na čtyř nebo šestistraně) na populaci Hunzů, kteří žijí vysoko v horách, a kteří jsou po mnoho generací vegetariány. Jejich průměrný život se pohybuje nad 100 let - průměrný život, 120 let, a tak dále. Nejsou zatíženi civilizačními ani novými chorobami, jsou zdrávi. A v 80 vypadají možná lépe, než leckterý čtyřicátník naší populace. Ale co je důležité! Na druhé straně údolí - stejný genom, stejní lidé, ale maso jedí. Čili, druhá polovina této populace jí maso. Průměr - život tak přes 60 let nebo kolem 60 let. To všechno by mělo stačit k tomu, aby se člověk zamyslel a začal tuto věc řešit jinak. Výživoví odborníci toto ovšem zdaleka nedělají - tedy u nás. Účastnil jsem se významných celosvětových konferencí, vědeckých konferencí, kde jsme měli možnost získat informace, velmi relevantní informace, které se tohoto problému týkaly, zvláště potom třeba u mládeže. V posledních letech totiž začíná ve světě obrovský boom v této oblasti. Čili, přibylo nesmírně vegetariánů, což ovšem pod masáží českých zdrojů v této oblasti v Čechách zatím nehrozí. No, co dál. Jestliže by tedy bylo pravdou, že lidský tvor není uzpůsoben pro zabíjení a pojídání masité stravy, a on to bude dělat, dopouští se jisté nerovnováhy. A tady už se dostáváme do oblasti duchovní. Duchovnost neznamená následování nějaké sekty, nebo nějakých naučených textů nazpaměť, nebo nějak jinak. Duchovnost znamená cizelování jemnosti našeho bytí, našeho lidství, pozornosti, vnímavosti. Také lásky a schopnost přiblížení se ke všemu, co je kolem nás. A tak lidé, kteří jdou touto cestou lidství, zpravidla přestávají jíst maso. Podívejte se do historické tabulky, kdo všechno ze slavných osobností světa nepožíval maso. Já vím, první co zmíníte, byl Hitler, já vím. Ale to přece v této věci nehraje roli. Protože to není o tom, že každý, kdo nejí maso, je duchovně vyspělý člověk, ale 99% ano. Jsou také vegetariáni z důvodů sobeckých, myslí jen na sebe, chtějí být zdrávi, a tak dále. To je nepřímý důsledek vegetariánství, ale nemůže to být jen hlavní cíl. Když tedy začnete vidět na pultech v supermarketu nikoliv maso úhledně zabalené, ale začnete vidět tu bolest, která je v tom balíčku obsažená, ten mizerný život a nakonec mizerná poprava, potom začnete být schopni vnímat jemněji a šířeji tuto oblast. Lidé duchovní tedy v žádném případě nikdy za žádnou cenu nebudou rozšiřovat tyto nepříznivé podmínky ve světě. Budou tedy myslet i na oběti. A teď zase skeptik řekne: "No, když sníte mrkev nebo celer (nebo nevím co), tak jste tu rostlinu zabil." Ano, někdy je to pravda, pokud to nejsou semena, plody, ovoce, ořechy, a tak dále. Ale na druhou stranu - uvažte, že vy nejste nejvyšší stvoření, nejste bozi, jste to, co jste. Čili, jste další stupeň vývoje, tedy nutričního vývoje na Zemi, tedy fruktivoři. A to znamená, že každý z tvorů má ten svůj talíř tou přírodou připraven. Bylo by strašnou chybou, žádat po lvu nebo po tygru nebo po jakémkoliv jiném dravci, aby se živil býložravou stravou. Byl by to zločin, on k tomu není. Je také ale zločinem, žádat, aby člověk maso pojídal, když k tomu není. Je to tedy oblast duchovního rozhodování. Je-li ve vás dostatek lásky a schopnosti soucítění, je vám přece nemožné vraždit. A není-li to ještě vytvořeno, nedá se nic dělat. Pak se rozhodujete podle toho, co vás vlastně potká nebo co vás osloví. Bude jistě v budoucnosti přibývat vegetariánů. Existují i velmi pěkné studie. Ale potíž je v tom, že zvláště v oblasti výživy je založení studie neobyčejně obtížné. Máte tady desítky, stovky vlivů, které se navzájem kombinují. A tak pokud nepoužijete jaksi i jistou geniální intuici, je to obtížné. Ale i tak. Svého času doktor Tomáš Husák, který (to už bylo za komunisty, tuším) pracoval (on to byl matematik), pracoval na výzkumu vlivu vegetariánství na populaci. Byl to západní výzkum a opět byl velmi rozsáhlý. A když se vracel do Čech, tak výsledky tohoto výzkumu zcela logicky nabídnul a chtěl, aby se zde zveřejnily. Víte, jak to dopadlo? Mezi katedrami se posílaly dopisy, kde se žádaly přímo proti němu (proti jeho osobě) útoky, a tak dále. No, také objektivní věc, viďte. No, a tak nakonec celá věc utichla - k naší škodě. Mohli jsme získat výsledky výzkumu za miliony milionů peněz. Ale každá doba má řekněme svůj kolorit. A to se ještě mění. Každý stát je v něčem vepředu, v něčem pozadu, v něčem průměrný. A bohužel, v mnoha případech Česká republika patří k těm, kteří přebírají trendy současných vědeckých výzkumů a pokroku až s velkým zpožděním. Do té doby se praktikuje zaběhnutý systém. A navíc, je tu zvyk i lidový. No přece která babička a dědeček by neměli strach o svého vnoučka, který by byl živen vegetariánsky. Vždyť přece bude hloupý, slabý, a umře. Vždyť přece oni měli také svůj život. Oni už nevidí, o kolik procent byl ten jejich život s prominutím mizerný. Kolik operací srdce, kloubů, kolik operací a dalších zásahů v nádorech, kolik dalších strázní v jejich životech. Výživa jako taková, životní styl, se podílí vysokým procentem na tom, jaký život budete žít. Je sice pravdou, že každý rod si nese svoji zátěž. A tak, viděl jsem u nás snad rodinu, která byla ve čtyřech, pěti, nevím, možná v šesti generacích vegetariánská. A to je potom trochu jiný start. Ta těla nejsou tolik geneticky zatížena. Tak co bych ještě tak k tomu pověděl. Chcete-li jít cestou duchovních praktik, tedy zase nikoliv nějaké sektářské podoby, ale zcela reálnou cestou, kterou před vámi šly myriády vašich bratří a sester, a to v každé době bez ohledu na současné často náboženské či jiné představy. Protože v každé generaci se našli ti, kteří cestu našli. Takže, pokud byste chtěli tuto cestu začít a prohlašovat se za duchovní, a pak si dát párek, nebudete působit věrohodně. Budete muset ještě na něčem pracovat. Je to vaše svoboda. Nejde o to, tady vytvářet nějaké elity. Já si osobně klidně sednu vedle svého spolustolovníka, on si dá svůj řízek, já si dám svůj květák, a budeme spokojeni. Mne to osobně neuráží. Ale ptáte se mě na důvody, a tak o nich musím mluvit. Pro mě každý člověk má stejnou cenu, ať jí, co jí, a tak dále. Bohužel, lidský jedinec má často sklon se vymezovat, dokazovat si, že je v něčem lepší než jeho kolega, a tak často velmi agresivně se vyvyšovat. To je samozřejmě zcela špatně a je to plné nelásky. Je to vlastně komplex méněcennosti, je to hloupé. Každý z nás má právo na názor. A je důležité, aby moudrost v naší populaci se stala základem bezpečí pro košatý rozvoj. Čím totiž máte chudší řekněmež celou tu oblast toho života, tím nakonec víc je náchylnější ke své zkáze. A tak přejme všem jejich názor. Já sám jsem vegetarián 40 let možná (nebo skoro 40 let), a musím říci, že jsem toho nelitoval, a že dokonce to považuji za jeden z největších výsledků tohoto současného života, který žiji. Už se můžu bez obav z farizejství podívat do oka kteréhokoliv z tvorů s láskou. A každý tvor, který mě pozná a potká, také ví, že nejsem jiný. No, poznají to dravci i býložravci. Je to důležité. Vždyť kdybych řekněmež voněl jako srna, těm ostatním jako tygr, asi bych v nich způsoboval zmatek. A tak, dá-li Bůh, v tomto životě už žádný z mých bratří tvorů nebude vražděn, mučen a ničen jen proto, že se domnívám, že musím jíst jeho tělo. No, jinak jsem samozřejmě jako každý člověk, jako každý jiný vegetarián, vegan. Je několik stupňů. Máme tady ten stupeň, kdy nejíme nic - "monforďáci". Je jich strašně málo, ale jsou. Tady bych využil tohoto jevu a faktu proto, abych vám připomněl (zvláště z vědeckého pohledu) fakt, že tyto věci nejsou na fakultách přednášeny, natož aby byly jaksi zveřejňovány ty sporadické výsledky výzkumů těchto lidí. Byl to například Ind, který přestal jíst (a toho zkoumali), Padre Pio, a mnoho, mnoho dalších spontánních tedy (teď jsem zapomněl jak se jim říká, fruktariáni ne, bretariáni, ano, děkuji), takže spontánních bretariánů. Z těch, kteří se rozhodli nejíst ze své vůle, bohužel jistá část zemřela, protože k tomu nebyli postaveni. Je to velmi nepatrné množství lidí, velmi, kteří se můžou touto cestou vydat. Ale důležité je jedno. Když budete studovat na fakultě, tak vás budou učit o nutričních hodnotách, kalorických hodnotách, vitamínech, stopových prvcích, minerálech, a tak dále. A budou vás učit také to, že bez těchto látek lidské tělo bude chřadnout a zemře. Pokud nebudete jíst, tak řekněmež po více jak (jak u koho) desítkách - 40, 50, 60 dní. A pokud nebudete pít, tak mnohem méně, a to třeba po sedmi dnech, a tak dále. A já se ptám: "Jak je možné, že jsou zde objektivně lidé, kteří nejí roky, ale také vzácněji nepijí žádné tekutiny?" No, třeba Tereza Neumannová, a další. No, takže, toto jsou zřetelné protimluvy. Na jednu stranu tady máme takzvaně vědecká vyjádření, a na druhé straně je zde frapantní, naprosto bezprecedentní ignorace skutečností, které zde jsou. Takových oblastí je mnohem víc, ne jen oblast nutriční. Ale tady bych vám rád tímto něco jakoby i ukázal nebo dovysvětlil. Čili co. Naše lidské poznání ještě není zdaleka, zdaleka na úrovni, která by dovolila vyslovovat konečné definitivní soudy. A tak doposud každý vědecký pracovník, který byl tedy v té lidské podobě rozvinutým, nikdy nebojoval, ale říkal: "Současný stav je takovýto. Domníváme se (domníváme se!), že to je takto." A vždy tam musí být pod čarou, že vše další co poznáme, bude rozvinutím toho, co jsme poznali doposud. Tedy v oblasti duchovnosti je vegetariánství naprosto zásadní. Protože když jej nectíme, tak se vlastně protivíme dalo by se říci té Boží vůli, která řídí ten řád druhů, které zde jsou. Míra sobectví, která dovoluje nevnímat a zapomenout, je v přímém rozporu s požadovanou mírou lidskosti. To je vše.

 

OHLAS NA KONCERT: Dobrý den. Byla jsem poprvé na Vašem koncertě v Brně a měla jsem z něho moc hezký zážitek. Byl pro mě takový delší duchovní obřad. Hlavně zpěv i pana Vacíka vytvářel spolu s Vodnářským zvonem pěkný souzvuk a otevíral srdce.

ODPOVĚĎ TP: No, děkuji za tedy tento kladný ohlas. Samozřejmě, že každého potěší, když ta jeho práce má tento dopad. A myslím si, že tento koncert (i když na dlouhou dobu zřejmě poslední, protože v této chvíli nelze tedy pokračovat), takže se na něj naváže, doufám, až se celá tato šlamastyka zase uvolní. A doufám, že to budeme možná i opakovat, třeba s Janem Vacíkem, a tak dále.

 

PODĚKOVÁNÍ: Nejsem psavec, ale tentokrát jsem se odhodlala. Mockrát děkuji za neuvěřitelně silný v koncert Brně a vlastně za všechno, co děláte. (TP: Děkuji.) Bůh vás ochraňuj.

ODPOVĚĎ TP: Vás taky. A zase, ohlas na Brno, děkuji.

 

DOTAZ: Dobrý den. Na přednášce jste hovořil, že končí doba egoismu, technická doba, a lidé budou jiní než dnes. Znamená to, že čím více lepších lidí nevykonávajících tolik zla? Ale jak to chápat s ohledem duality ve světě? Nebude již platit, že bude zlo, a dobro, a něco uprostřed?

ODPOVĚĎ TP: To byste mi špatně rozuměli. Bylo by asi nerozumné tvrdit, že svět musí být přímka. Že tedy to, co je teď (ten poměr), je něco, co je neměnitelné. Všichni víme, že vše co existuje (i sám život), je rytmus. Jsou to cykly. A každý cyklus znamená změnu. Tady mluvíte o tom řekněmež společenském lidském klimatu. A já jsem (už si nevzpomínám přesně) tehdy mluvil zřejmě o končící době Kalijugy, a začínající tedy době nového platónského jara a potom léta, jako nejlepších období. Ve skutečnosti žádné z těch období není horší, ani lepší. A přesto v těchto obdobích může docházet k velkým až zrůdným deformacím. Jednu z nich jsme zažili na konci Kalijugy, kdy člověk se začal věnovat pouze jednomu prvku, tedy rozumu, a ostatní zcela, zcela v sobě často i cíleně potlačoval. Výsledkem byl neobyčejný úspěch v oblasti techniky (což je rozumová věc), a to do té míry, že dokázal za pouhých 150, 200 let již téměř zničit tuto planetu. Byl to právě rozum, který dal člověku do ruky síly, které do té doby neměl. Když jste měli lopatu a kolečko, tak jste přemístili za den určité množství zeminy. Když jste měli páčku u bagru, který je velký jako dům, stačí jeden pohyb, a uděláte práci za 100 lidí za 10 minut. Tím se tedy znásobila síla člověka. Bohužel se neznásobila jeho moudrost. A tak člověk tvořil (často ze svých osobních důvodů) aby získal, aby měl zisk, a neohlížel se na nic dalšího - všechno jedno. A k tomu ty úžasné úspěchy, každý den, každý rok, dál a dál, rychleji, za více. Bohužel zapomněl, že na počátku všech jeho úspěchů je matička Země a příroda. Že jsou to nerostné zdroje, jsou to zdroje rostlin, zvířat, všeho ostatního. A pak se člověk začal přemnožovat. Protože on přece měl právo - on jediný. Co se starat o nějaké lesní palouky, pralesy či ostatní věci, když jsem tu přece já - a já potřebuji. A tak stoupala tedy míra obsazení Zeměkoule člověkem pro své vlastní potřeby. Ale stoupala i schopnost výtěžnosti. Vědní obory jako zootechnika, agrotechnika, přinesly své. Že každý z těch výdobytků byl draze zaplacen, protože ať jsou to třeba stimulanty, nebo antibiotika ve výživě zvířat, a tak dále, nepřirozená výživa zvířat. Na druhé straně ať jsou to pesticidy, herbicidy a jiné látky, které se dostávají do potravních řetězců a otravují nejenom člověka, ale celou přírodu, a tak dále. Byly to skvělé nápady. Dneska jsme opět pokročili, a tak máme ještě lepší nástroje, a budeme říkat, že ty staré chyby opravíme. A tak budeme sledovat z oběžné dráhy Země družicí bonitu půdy, a pak metr od metru budeme dávkovat hnojiva a pesticidy a další látky tak, aby jich nemuselo být tolik, bude to levnější, a tak dále. Tedy zdánlivě jsme dosáhli něčeho úžasného. Jenomže hned zítra tady bude o půl miliardy lidí více, a to přinese další a další a vyšší tlak. Člověk je tvor schopný již jisté moudrosti. Bohužel ale, doposud ji nějak zapomněl používat. A tak ve všech vědeckých konferencích a klimatických konferencích a jiných konferencích se bavíme o tom, jak snížíme emise, ale ne o tom, jak snížit konzumace těchto emisí množstvím lidí. Dva lidé - jedno dítě, dobrovolný postup, žádné násilí. To ale člověk nikdy nedokáže. Ano - válka, zabíjení, genocida, to je člověku vlastní. Ale pochopit celosvětově, že se nacházíme v bodu zlomu, kdy není cesty pro tuto technickou kulturu dál, to ještě chvíli potrvá. Je to velmi smutné. Svým způsobem je to i důsledek toho dělení na vědní obory, které spolu ne vždy dobře komunikují. A tak skutečný obraz zkázy začíná se objevovat teprve nyní - v posledních letech, roku dokonce. A to přesto, že všechna relevantní data příslušné vědní obory mají desítky let. Je to stejné, jako s tím vegetariánstvím. Máte všechny důvody pro to, abyste se nad tím zamysleli. A přesto to neuděláte, protože nechcete. V oblasti této, tedy v hodnocení klimatu a dalších, nejde zdaleka jenom o klima, přátelé. Jedná se o peněžní oblast, výrobní oblast, dopravní oblast, sociální, a jiné, které nejsou oddělenými částmi, ale jsou součástí jednoho uceleného postupu. Nemyslete si, že klimatická katastrofa, která zde je, nechá kámen na kameni ve všech ostatních sektorech lidské společnosti. Zpravidla platí také zákon, že se vždy tyto minulé chyby projeví v těch nejtěžších chvílích. Ne v čase, kdy budete mít dostatek zdrojů na likvidaci následků, ale v čase, kdy se vlastně sčítají a množí jednotlivé problémy, které jsou k řešení. No, teď k tomu dobru a zlu. Každá ta doba je správná, a má za úkol něco vytvořit, co vlastně účastníci té doby mají zkonzumovat - oni to potřebují. A tak, když budeme mluvit o řekněmež změně procentuelní, tak je to i vlastně o tom, kdo se do té doby rodí, z jakého osudu přichází a jaký osud je pro něj připraven. Když se podíváme třeba na (již také citovaný mnohokrát mnou) výsledek výzkumu, kdy na fakultě ani ne zcela významné autority, čili ne rektor nebo někdo nejvyšší, ale někdo mnohem nižší, vezme skupinu studentů a přikáže jí ve fiktivním pokusu, kdy dostanou přístroj s kolečkem a mohou pozorovat v místnosti herce, který hraje následky. A ti studenti mají za úkol, pouštět do toho člověka napětí (což působí bolest, velkou bolest) až asi do 450 voltů. Takže z té skupiny (ježišmarja, moje paměť) zhruba 60% z těch studentů došlo na 450 voltů, i když viděli tu křeč a tu bolest toho pokusného subjektu. 30% ne. A to vám odpovídá o kvalitě lidských jedinců v této době. Čili, 60% jedinců z té první skupiny... Mimochodem v Německu to bylo až 80%. No, jsou "přesní". Takže, z této první šedesátiprocentní skupiny se rekrutují ti, kteří při osudových bouřích utíkají po krajině a vraždí své bratry, střílejí je, vraždí, mučí, protože se domnívají... Anebo necítí, že to je v nepořádku. Čili, těch 30% patří mezi ty vyspělejší již duchovně, které nepřinutí tento marginální úplně, minimální jaksi důvod, aby konali toto zlo. Tyto pokusy se ještě opakovaly v jiné podobě. Studenti se rozdělili na vězně a na ty, kteří je hlídají. Postupně začalo docházet k excesům, které přinutily tento pokus zastavit. Docházelo k frapantnímu porušování všech lidskostí. No, takže tolik o tom, kdo jsme. Kdybyste se tomuto pokusu věnovali v době, která přijde řekněmež za 1 000 let, kdy ty procesy již budou velmi, velmi pokročilé, s naprostou jistotou tvrdím, že těch, kteří by pustili těch 450 voltů do svého tedy subjekta, by mohlo být možná 20 nebo méně procent. Taková společnost je potom bezpečná. Není tam místo pro genocidu, zlo, vraždění, pro bezpráví. V této chvíli to tvrdit nemohu. Samozřejmě, že všichni si zdůvodňovali, proč ano, a jiní možná spíše cítili, proč ne. Protože duchovní vyspělost není jen záležitost racionální, zdaleka ne. Je to záležitost vnitřní emocionální podstaty člověka. Nebojte se, každá doba je stále. Budete-li potřebovat zažívat hrůzy války nebo jiné hrůzy (třeba hrůzy konce technické civilizace), je to pro vás stále připraveno. A čím víc se zakotvíte svými postoji, svým vědomím, do nějaké podobné doby, tím obtížnější vám bude z této doby v dalších životech vystoupit. Je to velmi těžká škola. Tak, a už asi pomalu poslední.

 

DOTAZ: Dobrý den pane Tomáši. Taky jsem vždycky měla ráda Karla Čapka. Jednou napsal v Lidových novinách v roce 38 krásnou větu, kterou jsem si kdysi poznamenala do sešitu: "Nic pravého není bez stálosti. Řekne-li vám někdo, věřte, říká vám tím, buďte stálý a co nejstálejší." Ano, myslím si, že tím myslel čistotu lidské duše, život bez přetvářky. Lidé vždycky nosili masky, ale teď už to jde čím dál tím míň, a my konečně vidíme, kdo je kdo.

ODPOVĚĎ TP: Ano souhlasím. Jste přesně v době, kdy masky z lidí spadávají. V minulosti tyto nasazené masky lidé používali proto, kupodivu, že v nich byl pocit řekněmež odpovědnosti i studu z nesprávných činů, nebo nepravdy, a tak dále. V této době se zdá (nejsem si jist), že tyto motivy ztrácí na síle, a tak masky padají. No, zaprodat se něčemu, to je velmi snadné.

POKRAČOVÁNÍ DOTAZU: I sami u sebe zjišťujeme, na čem nám skutečně záleží a za co nám stojí jít do boje. A taky to, že boj s druhým člověkem nemá vlastně žádný smysl, protože je ve skutečnosti jenom bojem uvnitř nás samotných. Karel Čapek byl velmi inteligentní, vzdělaný a zároveň skromný člověk. O takové osobnosti je dnešní doba ochuzená. Nemáme tu dnes už takové lidské kapacity. Mám pocit, že se všichni snaží šlapat ve vyjetých kolejích a doporučených kolejích, které jsou jim všem pohodlnější.

ODPOVĚĎ TP: No, tak nemusíte myslet, že? Stačí, když někdo naznačí nějaký myšlenkový komplex, a pak už to většina může opakovat. Nedá to žádnou práci. Dokonce, čím víc opakujete, tím jste úspěšnější ve společnosti. Vzpomeňte třeba na "ptydepe" minulé komunistické éry. Stačilo se naučit několik desítek frází, a byli jste zcela "in". Říkali jste to, co se očekává, říkali jste to, co všichni znali. A mohlo to být... Vždyť ty projevy těch vedoucích představitelů byly názornou školou tohoto jevu. A koneckonců i všichni ti, kteří procházeli třeba (ať už třeba i jaksi nechtěně) vzděláním (já nevím, když měli třeba na vysoké škole hodiny marxismu-leninismu), no, tak se naučili ty fráze, které měly tedy těm jejich zkoušejícím znít povědomě, no, a byli úspěšní, no.

POKRAČOVÁNÍ DOTAZU: Přeji Vám hodně stálosti ve Vašem konání.

ODPOVĚĎ TP: No, děkuji. Budeme se snažit všichni. Jeden člověk nic nezmůže, ale když se pomodlíme všichni, tak je to už síla. Tak.

 

DOTAZ: Mohla bych Vás poprosit, je-li to možné, o prodloužení možnosti zhlédnutí Mezinárodního kongresu zdraví Praha? Mám více zdravotních obtíží a velmi se zajímám o alternativní a celostní medicínu a pomoc touto cestou. Přála bych si zhlédnout celý záznam kongresu. Do konce října opravdu nestihnu toho již moc zhlédnout. Když byla možnost ho vidět, bohužel jsem na tom nebyla dobře. (A soustředění, a tak dále.) Přesto, že o zhlédnutí Vašeho kongresu jsem stála a velmi stojím. Myslím, že by mi to mohlo pomoci.

ODPOVĚĎ TP: Ano, byly tam velmi zásadní příspěvky. Z hlediska té zdravotní..., řekněmež zdravotního establish... (ježišmarja, však víte, co chci říct), tak to byl projev zástupce WHO (měli jsme tam dva na kongresu), a který velmi hodnotil vlastně smysl našeho kongresu - to je vytvoření platformy, tedy světové databáze pro tuto oblast. A je to tak s tím kongresem, že jeho záznam bude trvale k dispozici. Dnes dokonce je to tak, že na internetu si můžete na stránkách kliknout na ikonku s obrázkem mluvčího kongresu, na ni kliknete, a on se vám spustí jeho projev na tom kongresu. A co se týče toho 3D prostředí, tak tohleto je jedna z úžasných věcí a výjimek, kdy vlastně to byl jeden z prvních kongresů v této podobě, ve 3D podobě, kdy jste vlastně v interaktivním 3D prostředí. A nám se podařilo domluvit s poskytovatelem, že ještě další měsíce je tedy k dispozici. Čili, v podstatě se přihlaste do kongresu na stránkách www.mkz2021praha.cz. Je to jednoduché - Mezinárodní kongres zdraví 2021 Praha. A tam zadáte svůj email, to je vaše heslo, a to je vpravo, tuším, a tam se přihlásíte. No, a pak si pomocí toho svého emailu kdykoliv ty stránky otevřete. V tom 3D prostředí to bude ještě tři měsíce. Samozřejmě, je to náročné, protože to... Do kolikátého? Už jenom do 10. prosince. Takže do 10. prosince to ještě můžete vidět v tom 3D prostředí, ale pak (ve 2D prostředí) ta nahrávka bude existovat stále. Čili, o nic nepřijdete. To 3D je samozřejmě zajímavé, viďte, kde si můžete vlastně klikat a procházet do jednotlivých sálů. Jsou tam tři přednáškové sály - angličtina, němčina, čeština. Můžete vlastně si pracovat s těmi informacemi, které tam jsou. Takže, kolik jste to říkali? Do 10. 12. se ještě můžete přihlásit přes svůj email na stránkách kongresu. A záznam tam bude trvale umístěn, ano. Čili, o nic nepřijdete, je to úplně v pořádku. A kdo z vás má zájem, znovu opakuji, vystoupili tam významní světoví vědci, profesoři, vystoupili tam lidé z oblasti duchovní. Sestra Jayanti - to je celosvětová, opravdu celosvětová duchovní osobnost. Vystoupili tam zástupci i od nás z České republiky, jako paní profesorka Strunecká a paní (tehdy poslankyně) Míla Rutová a další. Čili, můžete tedy ještě pořád získávat prospěch z toho kongresu. Jeho ohlas ve světovém měřítku byl mimořádný. Lidé tedy psali (a to i lidé z oblasti vědeckého prostředí), psali, že kongres se velmi povedl, a tak dále. Je to díky celému štábu, který tento kongres připravoval. Nebyla to jednoduchá práce, trvala dlouho, ale stála za to. Čili, je vám k dispozici.

No, a to je pro dnešek už všechno. Takže bych vám rád poděkoval za vaši pozornost. A za chvíli se můžeme ještě dnes jednou vidět při pravidelném duchovním obřadu ve 20:00 hodin na této stanici - tedy na Biovidu. Těším se na vás. Na shledanou.

  

      

 
        Linkedin  
 
© Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.
 
Změnit nastavení cookies